Tiedote: Kannettava passilaite Denver Koloradossa 18.10.2016

Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti ja sitä varten on   varattava aika 30.9.2016 mennessä.
Los Angelesin pääkonsulaatti vahvistaa tulonsa 3.10.2016, jos passiasiakkaiden minimimäärä on tavoitettu.

Ajanvaraukset tehdään kunniakonsuli Juha Mäkikallin kautta:
puh: +1 303 478 1028
sp: jmakikalli@comcast.net (otsikko: “COLORADO – passi")

Alustava ehdotus päiväyksestä, ajasta ja paikasta:
18.10.2016 klo 09:00–16:00
10197 S Stephen Place, Highlands Ranch, CO 80130 
  
Passiohjeet http://www.finland.org > Palvelut Suomen kansalaisille > Passi

Passin hakuprosessi liikuteltavalla laitteella on lähes samanlainen kuin hakeminen konsulaatissa, paitsi
1. asiakirjoista tulee olla mukana alkuperäisen lisäksi myös valokopio.
2. passihakemus täytetään etukäteen, mutta allekirjoitetaan vasta passivirkailijan edessä.
Kunniakonsuli lähettää passihakemuslomakkeen ja tarkemmat ohjeet, kun passimatka on vahvistettu. Maksu tulee suorittaa money orderilla osoitettu ”Embassy of Finland Consular Fees Los Angeles”. Passin hinta muuttuu valuuttakurssin mukaan, joten hinta tulee tarkistaa ennen money orderin hankkimista.
Passihakemus voidaan laittaa vireille, mikäli väestötietojärjestelmän tiedot ovat oikein (mm. nimitiedot). Hakijan tulee itse huolehtia omien henkilötietojensa ajan tasaisuudesta (Väestötietolaki 661/2009) ja ne voi maksutta tarkistaa maistraatista kerran vuodessa http://www.maistraatti.fi.

Lisätietoja:
Los Angelesin pääkonsulaatti
Kansalaispalveluosasto
puh. (310) 203 9903 ext 4
sp Passi.LOS@formin.fi
Kansalaispalveluvirkailija Katariina Kiuru

Passia voi hakea myös Suomen matkan yhteydessä poliisiviranomaiselta. Lisätietoa www.poliisi.fi.

Suomen Los Angelesin pääkonsulaatti varaa oikeuden teknisistä syistä johtuviin muutoksiin esim. passimatkan peruutus, siirto tai toimitusviivästys.

 


Comments


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply